O asociaci

 • Účelem Asociace je:
  • podpora a propagace zdravého životního stylu v barefootové obuvi
  • podpora dovozu a prodeje barefootové obuvi a doprovodných sortimentů
  • podpora vývoje a výroby barefootové obuvi a doprovodných sortimentů
  • podpora léčebné, fyzioterapeutické a rehabilitační činnosti v souladu s myšlenkou barefoot obouvání
  • utváření a upevňování dobrého jména barefoot oboru před širokou veřejností, představiteli hospodářského a politického života státu
  • zvyšování úrovně a dobré pověsti oboru, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni
  • osvěta a prohlubování vědomostí o barefootové obuvi u široké laické veřejnosti
  • zvyšování vhodných vnějších ekonomických podmínek v oboru
Členové asociace

Asociaci barefoot obuvi zastupuje již 22 členů. Děkujeme!!!       ...

Stanovy

STANOVY ASOCIACE BAREFOOT OBUVI, Z.S. NÁZEV A SÍDLO ASOCIACE Název asociace je: Asocia...

Vedení asociace

Petr v roce 2015 dovezl s manželkou Janou první bosoboty unikátní německé značky leguano. Založ...

Etický kodex

Etický kodex (dále také jen „kodex“) ABFO (dále jen též jako „asociace“) tvoří souhrn pravidel, prin...

Zpět do obchodu