Etický kodex

Etický kodex (dále také jen „kodex“) ABFO (dále jen též jako „asociace“) tvoří souhrn pravidel, principů a zásad, kterými se řídí všichni hlavní členové asociace (dále jen „členové“). Za člena se pro účely tohoto kodexu považují i členové orgánů asociace a osoby vystupující za asociaci.

Kodex má za cíl podpořit renomé segmentu barefoot obouvání a zároveň podpořit spravedlivé postavení jeho jednotlivých účastníků. Účelem Kodexu není nahrazovat platné právní předpisy a jejich aplikaci příslušnými regulačními institucemi. Kodex není statický dokument, ale bude se dále rozvíjet v souladu s potřebami trhu. 

Aktivní propagace barefoot obouvání

Každý člen svojí činností ve veřejném prostoru aktivně přispívá k šíření povědomí o problematice zdravého obouvání mezi odbornou i širokou veřejností. Barefoot obuv propagujeme nikoliv jako alternativu ke konvenční obuvi, ale jako zdravý, přirozený a moderní způsob obouvání. Cílem je ukazovat zákazníkům pozitivní efekt nošení barefoot bot.

Péče o zákazníka

Každý člen asociace se zavazuje, že bude dbát na kvalitní péči o své zákazníky, ať už koncové spotřebitele, nebo velkoobchodní partnery. Mezi klíčové oblasti v péči o zákazníky patří zejména:

 • Dostupnost a transparentnost informací o členovi asociace a jeho obchodní struktuře.
 • Dostupnost kontaktů pro zákazníky, zejména pro emailovou a telefonickou komunikaci.
 • Dostatečně rychlá reakce na dotazy zákazníků a jejich odborné zodpovězení.
 • Správné nastavení a dodržování Obchodních podmínek a Reklamačního řádu.
 • Poskytování objektivních informací o produktech a jejich vlastnostech.

Edukace zákazníků

Každý člen asociace se aktivně podílí na edukaci široké i odborné veřejnosti v oblasti barefoot obouvání. Edukace probíhá v rovině poskytování informací. Členové asociace nepodávají informace o barefoot obuvi jako jediný správný názor. Informace jsou, pokud možno, podložené názory odborníků z řad podiatrů, fyzioterapeutů, ortopedů či pediatrů. Základními pilíři edukace jsou zejména:

 • Přehledná a srozumitelné informace o základních principech barefoot obuvi (široká prstová část, tenká a flexibilní podrážka, nulový drop).
 • Informativní komparace vlastností barefoot obuvi s konvenční obuví.
 • Vysvětlení, jak mohou barefoot boty přispět ke zdraví a pohodlí jejich uživatelů.
 • Vysvětlení správného způsobu výběru barefoot bot, včetně způsobu měření chodidel.

Dodržování podmínek férové soutěže

Každý člen asociace se zavazuje k dodržování obchodních podmínek vůči svým koncovým zákazníkům, stejně tak jako velkoobchodním partnerům – odběratelům i dodavatelům. Jedná se jak o dodržování zákonných podmínek vyplývajících z Obchodního zákoníku a Občanské zákoníku, tak o dodržování principů partnerské a férové spolupráce. Mezi klíčové body patří:

 • Dodržování doporučených podmínek prodeje jednotlivých produktů daných jejich výrobci nebo distributory.
 • Dodržování férové soutěže při marketingové propagaci vlastní značky nebo prodávaných produktů, zejména v online prostředí.
Zpět do obchodu